Ημέρα: 22 Δεκεμβρίου 2018

ΕΡΗΜΗ ΑΠΟΥΣΙΑ

«Έρημη απουσία»
Με έντονα προσωπικά στοιχεία,(το στίγμα της μοναξιάς) αναφορά για τον κάθε άνθρωπο, «κουμπώνουν»αρμονικά με τις υπαρξιακές αναζητήσεις, πάντα μέσα από΄την ανταπόκριση της φύσης.
Ζωντανή στο χρώμα η φωτογραφία για να δηλώσει ίσως τις αγωνίες του ποιητή…